EKIPA

Projekt »Zdrava družbena omrežja« izvaja medsektorsko partnerstvo, ki ga vodi New Lodge Duncairn Community Health Partnership (NLDCHP), visoko profilirani koordinator razvojnih projektov, ki s pobudami v skupnosti pospešujejo socialno in ekonomsko vključenost. NLDCHP dela s prikrajšanimi skupnostmi, v katerih deluje z izvajanjem pobud za izboljševanje zdravja, ki jih vodijo skupnosti, pri čemer se neposredno loteva neenakosti v zdravju. Pridružili se mu bodo tudi mednarodni partnerji iz Španije, Združenega kraljestva, Belgije in Slovenije, med njimi FUNDACION LABORAL DEL METAL (FLM), neprofitna španska organizacija s certifikatom ISO. Slednja je močno prisotna na področju lotevanja ekonomske in socialne izključenosti mladih, zato je idealna kandidatka za izvedbo raziskave pod točko 1 ter prispevanje izkušenj in znanja za oblikovanje odprtih virov izobraževanja (O2) in aplikacije za pametne telefone (O3). Hkrati ima neposreden dostop do ciljne skupine mladih, v kateri bo opravila testiranje odprtih virov znanja in aplikacije, kjer bo sodelovalo 15 mladih Špancev. Canice Consulting Ltd (CCL) je zasebno podjetje z izkušnjami pri mednarodnem projektnem delu in dobrim poznavanjem dinamike timskega dela v večjezičnih okoljih. CCL je specializiran za poklicno usposabljanje in podporo inoviranja pri različnih razvojnih pobudah, zlasti v povezavi z inovativno pedagogiko in mobilnim izobraževanjem, zato je odgovoren za tehnični transfer (O2). Momentum (MMS) je izkušen irski partner v evropskih projektih, ki ima znanje na področjih ocenjevanja potreb, zasnove in prilagajanja gradiv, izvajanja ciljnih raziskav in razvoja podpornih orodij za prenos učnih načrtov tečajev in učnega gradiva. Momentum je usposobljen tudi za posredovanje produktov mobilnega učenja, saj raziskava kaže, da želijo ‘težko dostopni’ učenci uporabljati naprave, ki jih poznajo. Kot takšen bo tesno sodeloval s CCL-om (O2) pri prilagajanju odprtih virov izobraževanja z namenom oblikovanja O3, dinamične in privlačne aplikacije za pametne telefone, ki bo na nov način angažirala učence. EFVET (Belgija) je evropsko združenje, ki pospešuje kakovost in inoviranje v tehničnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi. Razvilo bo vzdržno strategijo razširjanja gradiv in vodilo širjenje projekta. Partnerstvo zaokrožuje Društvo za kulturo odnosov SPES, slovenska neprofitna organizacija, katere multidisciplinarne aktivnosti na področjih zdravja, socialnega razvoja in izobraževanja so namenjene motiviranju odraslih in mladih za bolj zdrav način življenja in aktivno participacijo v družbi. SPES bo v zvezi z O1 odgovoren za raziskavo v Sloveniji, prispeval pa bo tudi znanje, študije primerov in izkušnje za O2 in O3. Z neposrednim dostopom do ciljne skupine mladih bo opravil testiranje odprtih virov izobraževanja in aplikacije za pametne telefone na vzorcu 15 mladih Slovencev.