Odprti viri izobraževanja

  

Uvod

Družbeni mediji so tu in bodo tu ostali; spremenili so način, kako se družba povezuje, komunicira in izmenjuje informacije, in sicer v več pogledih na bolje. Zaradi razširjene priljubljenosti in stalnega razvoja pametnih telefonov in elektronskih naprav se je sodobno življenje preoblikovalo, preseglo državne meje in vplivalo na odnose, kulturo, gospodarstvo in na svet (Jenson, 2013). Družbeni mediji pa so lahko tudi dvorezen meč. Vedno večja skrb obstaja, da lahko digitalna tehnologija prinese tudi negativne posledice, zlasti za mlajše generacije, ki so njeni glavni uporabniki.

Danes je ključni izziv učenje. In sicer, kako se prilagoditi temu novemu okolju, da bi se naučili uravnotežiti dejavnosti na spletu in zunaj spleta ter da bi lahko dobili kar najboljše od digitalnega sveta, v katerem dandanes živimo. S tem izzivom v mislih, je projekt »Zdrava družbena omrežja« razvil obsežen nabor odprtih virov izobraževanja za povečanje ozaveščenosti o digitalni dinamiki in odnosih. S temi viri želimo nuditi pomoč in podporo mladim pri razvijanju in ohranjanju zdravih praks družbenih medijev ter predstaviti načine, kako postati odgovorni digitalni državljani.

Odprti viri izobraževanja podpirajo tudi našo aplikacijo, ki je sicer samostojna, a je najučinkovitejša, če jo uporabljate v povezavi s temi viri, ki so oblikovani za delo v skupini. Priporočamo tudi, da izobraževalci in mladinski delavci, ki so novinci pri tej temi, najprej preberejo naše raziskovalno poročilo, da se seznanijo z vprašanji in izzivi, ki jih lahko predstavlja uporaba družbenih medijev.

 

Ciljne skupine

Tečaj je namenjen izvedbi v skupini. Izvajajo ga lahko mladinski delavci, vzgojitelji, vsi tisti, ki sodelujejo v neprofitnih mladinskih organizacijah in vseh drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem. Njen namen je mladim omogočiti znanje, da družbena omrežja uporabljajo na pozitiven način in v njih uživajo ter postanejo odgovorni digitalni državljani.

Materiali so zasnovani za različne namene. Tečaj je mogoče izvesti kot celovit učni načrt ali pa se njegovi deli lahko vključijo v dopolnitev drugih tečajev. Vsi materiali so na voljo kot odprti za dostop in vsak del tega tečaja ponuja vrsto dodatnih gradiv, kot so: videoposnetki, študije primerov in aktivnosti o določeni temi.

Tečaj je namenjen predvsem uporabi v skupinah/učilnicah, kot že zgoraj omenjeno, pa ga podpira tudi spletna aplikacija za samorefleksijo in študij.

Sestavni deli tečaja

Program tečaja za projekt »Zdrava družbena omrežja« je razdeljen na osem različnih modulov, izmed katerih se vsak osredotoča na različne vidike uporabe in posledic družbenih medijev:

Modul 1: Opredelitev družbenih medijev
Modul 2: Samopodoba, identiteta in družbena razmerja
Modul 3: Digitalni odtis in sloves
Modul 4: Digitalna drama in reševanje konfliktov
Modul 5: Zasebnost, zaščita in varnost
Modul 6: Lažne novice in skrajni pogledi
Modul 7: Informacijska pismenost in kritično razmišljanje
Modul 8: Odgovorno digitalno državljanstvo

Vsak modul ima tri različne vire usposabljanja:

  1. Vodič za mentorje: ta predstavi cilje, učne izide in uporabo vsakega modula.
  2. PowerPoint/PDF-predstavitev – uporablja se v povezavi z Vodičem za mentorje; je predlagani tečaj in vključuje vse materiale in dejavnosti. Če prvič izvajate tečaj, je to za vas lahko dobro izhodišče.
  3. Nearpod – digitalno orodje, različica tečaja. Nearpod je inovativno digitalno orodje za vključevanje mladih in študentov prek njihovih mobilnih telefonov. Več o Nearpod lahko izveste tukaj, do naše različice Nearpod tečaja pa lahko dostopate tukaj (če še nimate računa Nearpod, ga boste morali ustvariti, če želite dostopati do te različice tečaja).

Odprte izobraževalne vsebine lahko prenesete tako, da se pomaknete na dno strani in prenesete vseh 8 modulov kot datoteko zip. Lahko si prenesete tudi brezplačno orodje, da jih ekstrahirate

Kljub temu, da je tečaj v okviru projekta “Zdrava družbena omrežja” oblikovan kot celovit učni načrt, se lahko vsak modul uporabi tudi kot samostojen del. Iz tega razloga se vsak modul prične z osnovno predstavitvijo o določeni temi, ki jo lahko preprosto preskočite, v kolikor boste uporabili več kot en modul oziroma celotno usposabljanje.

Gradivom, ki so na voljo, ni potrebno slediti v nekem posebnem vrstnem redu. V kolikor se boste želeli osredotočiti le na določeno temo, lahko uporabite le modul, ki vključuje to temo. Kljub omenjenemu, predlagamo uporabo celotnega tečaja.

Canice Hamill

related posts