Analiza potreb

  

Analiza potreb po usposabljanju – poročilo projekta “Zdrava družbena omrežja”

Namen študije je opredeliti dejavnike, povezane z zdravjem, ter morebitne negativne izkušnje in rezultate, povezane s prekomerno uporabo družbenih medijev pri adolescentih v različnih delih Evrope.

Danes je ključni izziv učenje. In sicer, kako se prilagoditi temu novemu okolju, da bi se naučili uravnotežiti dejavnosti na spletu in zunaj spleta ter da bi lahko dobili kar najboljše iz digitalnega sveta, v katerem dandanes živimo. V našem raziskovalnem projektu »Zdrava družbena omrežja« smo preučili morebitne škodljive učinke družbenih medijev, ki vplivajo na osebno, socialno in na poklicno življenje uporabnikov. Metodologija je bila po naravi raziskovalna, vključuje pa sekundarne vire, ki smo jih uporabili v našem pregledu literature, in primarne vire, uporabljene v naših komentarjih in ugotovitvah.

Nadaljnji cilj te študije je bil seznaniti z nadaljnjim razvojem sklopa odprtih virov izobraževanja in “Aplikacije, da bi pomagali usposobiti našo mladino pri razvijanju in vzdrževanju zdravih družbenih medijskih praks ter jih naučiti, kako postati odgovorni digitalni državljani.

Spodaj si lahko preberete povzetek poročila, celotno poročilo pa lahko prenesete na dnu strani.

Povzetek

Družbeni mediji so tu in bodo tu ostali; spremenili so način, kako se družba povezuje, komunicira in izmenjuje informacije, in sicer v več pogledih na bolje. Zaradi razširjene priljubljenosti in stalnega razvoja pametnih telefonov in elektronskih naprav se je sodobno življenje preoblikovalo, preseglo državne meje in vplivalo na odnose, kulturo, gospodarstvo in na svet (Jenson, 2013). Družbeni mediji pa so lahko tudi dvorezen meč. Vedno večja skrb obstaja, da lahko digitalna tehnologija prinese tudi negativne posledice, zlasti za mlajše generacije, ki so njeni glavni uporabniki. Raziskava je bila osredotočena na preučitev učinkov, potencialnih nevarnosti in vplivov, ki jih ima ta digitalna krajina na mlade.

Namen te študije ni, da se odpovemo vsem elementom družbenih medijev. Kadar se uporabljajo pametno so lahko zelo učinkovito družbeno, izobraževalno in poslovno orodje, ki je lahko za številne, zlasti za tiste, ki živijo na podeželju, in tiste, ki so se odselili, življenjsko pomembna povezava. Kljub temu pa sta resnična vrednost in pomen njihove uporabe odvisna od tega, kako uporabnik ravna z njimi in kak vpliv, če sploh, imajo na čustveni, socialni in na psihološki razvoj mladih. Da bi se zavedali potencialnih nevarnosti in ranljivosti, ki so jim mladi mogoče izpostavljeni, bi jim morali dati moč, da postanejo odgovorni uporabniki in prispevajo k temu novemu digitalnemu svetu. Obstaja skrb, da bi se zaradi njihove neizkoriščenosti mogoče lahko pojavile številne socialne disfunkcije in družba s težavami v povezavi z duševnim zdravjem.

Ker se tehnologije nenehno spreminjajo in širijo, lahko domnevamo, da to velja tudi za njihovo uporabo in učinke. Videti je, da so se družbene norme in vrednote v zadnjih dvajsetih letih precej premaknile. Primeri so: zamegljenost javnih in zasebnih elementov življenja mlade osebe, dostopnost do motečih vsebin, konfliktna drama, realističen odnos do spletne zasebnosti.

Canice Hamill

related posts