VPLIV

 

Projekt »Zdrava družbena omrežja« je bil pozorno strukturiran za opolnomočenje mladih za kritično ocenjevanje družbenih omrežij in odgovornejše stopanje v spletno interakcijo, da se zaščitijo njihove koristi in se hkrati aktivno prispeva k dobrobiti drugih in družbe na splošno. To bomo dosegli s povečevanjem sposobnosti mladih delavcev in izobraževalcev za posredovanje tega znanja na angažiran in praktičen način kot del lokalne in regionalne skupnosti in sistemov storitev za mlade.

Z vašo pomočjo bomo do leta 2018

Opravili poglobljeno raziskavo o digitalnem življenju mladih
Usposobili in razvili mlade delavce in izobraževalce za poučevanje digitalnega državljanstva
Opolnomočili mlade na podlagi razvijanja njihovih veščin kritičnega razmišljanja

Naš cilj je jasen:

Cilj projekta »Zdrava družbena omrežja« je “pomagati mladim, da uporabo družbenih omrežij izkusijo kot nekaj zdravega, pozitivnega in spodbudnega”.

Prepričani smo, da imajo pri doseganju tega cilja ključno vlogo ponudniki neformalnega izobraževanja za mlade. Naš projekt jim bo priskrbel znanje, veščine in orodja, da bodo lahko mlade, katerim služijo, učinkovito poučevali pismenosti na področju družbenih omrežij. V ta namen bomo:

Opravili temeljito analitično študijo potreb, da si bomo ustvarili natančno sliko raznovrstnega digitalnega življenja mladih, vključno z njihovimi motivacijami, oblikami vedenja in načini razumevanja.
Oblikovali komplet strategij in odprtih virov izobraževanja za poučevanje digitalnega državljanstva, s katerim bomo pomagali mladim kritično oceniti in razumeti posledice digitalnega odtisa, ki ga puščajo.
Razvili aplikacijo za medijsko pismenost, ki jo bo mogoče naložiti na pametne telefone. Tako bomo mladim zagotovili dostopen in primeren način za učenje ali osveževanje informacij v zvezi z različnimi temami odprtih virov izobraževanja.

Prednosti za vas:

Z udeležbo v našem projektu bodo mladi delavci, izobraževalci in mladi deležni naslednjih koristi:

boljšega razumevanja negativnih vidikov uporabe družbenih omrežij, ki lahko pomenijo tveganje za duševno in telesno zdravje, stališča in prepričanja (radikalizacija) mladih;
seznanitve z novimi načini stopanja v stik s težko dostopnimi mladimi, ki pogosto izhajajo iz revnih okolij;
dostopa do najboljših praktičnih orodij in strategij poučevanja, ki omogočajo učenje o učinkih in vplivih družbenih omrežij z namenom razvoja odgovornega in aktivnega državljanstva;
večje samozavesti glede njihove sposobnosti za zdravo in primerno uporabo družbenih omrežij;
več visoko razvitih veščin kritičnega razmišljanja, ki omogočajo mladim kritično oceniti njihov položaj med udeležbo v družbenih, kulturnih in političnih aspektih družbe;
večjega zavedanja o potencialnem vplivu družbenih omrežij kot dvoreznega meča, saj lahko načnejo zaupanje, škodujejo medosebnim odnosom, izvajajo spletni vrstniški pritisk in zlorabo ter spreminjajo vrednote in prepričanja.