NAŠA ZGODBA

Družbena omrežja so se ukoreninila. Omogočajo fantastičen način povezovanja in komuniciranja z drugimi. Po drugi strani pa so družbena omrežja tudi dvorezen meč, saj je naša mladina vse bolj izpostavljena spletnim oblikam vedenja, ki zmanjšujejo samozaupanje, škodijo medosebnim odnosom, spodbujajo iskanje estetske popolnosti in pretirano izmenjavo osebnih informacij ter povečujejo možnost radikalizacije. To predstavlja resna tveganja pri razvoju pozitivnih, samozavestnih, dejavnih mladih državljanov.
Naš projekt »Zdrava družbena omrežja« se bo neposredno ukvarjal s temi potencialnimi negativnimi vplivi, tako da bo delal z mladimi pri izboljševanju njihove sposobnosti za oceno in vključitev v digitalne in družbene medije, ki jih uporabljajo in sooblikujejo. Naš konzorcij ima številne izkušnje z delom mladih in delom z mladimi. Skupaj lahko dosežemo naš cilj “pomagati mladim, da uporabo družbenih omrežij izkusijo kot nekaj zdravega, pozitivnega in spodbudnega”.

  • thumbnail

    VPLIV

  • thumbnail

    VIRI

  • thumbnail

    EKIPA